Voorwaarden

De verschillende vestigingen van DL Logistics werken op de hieronder genoemde voorwaarden. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Voorwaarden DL Freight Management (Rotterdam) B.V., DL Freight Management (Amsterdam) B.V. en DL Warehousing B.V.:

Op alle werkzaamheden van en rechtsverhoudingen met DL Freight Management (Rotterdam) B.V., DL Freight Management (Amsterdam) B.V. en DL Warehousing B.V. (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd op 2 april 2014. In art. 1 lid 11 LSV 2014 wordt “de Opdrachtgever” vervangen door “de vervoerder”, en de laatste zin van art. 6 lid 5 LSV 2014 wordt doorgehaald.

Met betrekking tot transport van goederen verbinden wij ons niet als vervoerder maar uitsluitend als expediteur. Op die werkzaamheden, alsmede op douane- en fiscale diensten, zijn de Nederlandse Expeditievoor­waarden van Fenex, gedeponeerd op 1 mei 2018, van toepassing, met uitzondering van art. 16, 17 en 23 die worden vervangen door art. 12 lid 3, 13 en 14 (waarin de woorden “waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn” worden doorgehaald) van de LSV 2014.

De LSV 2014 en de Nederlandse Expeditievoor­waarden zijn hier beschikbaar:

Voorwaarden DL Fresh Logistics B.V., DL Fruit Logistics B.V.: 

Op alle werkzaamheden van en rechtsverhoudingen met DL Fruit Logistics B.V. en DL Fresh Logistics B.V. (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de NEKOVRI-voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Koel- en Vrieshuizen, versie september 2020, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam, waarin art. 3 wordt doorgehaald.

Met betrekking tot transport van goederen verbinden wij ons niet als vervoerder maar uitsluitend als expediteur. Op die werkzaamheden, alsmede op douane- en fiscale diensten, zijn de Nederlandse Expeditievoor­waarden van Fenex, gedeponeerd op 1 mei 2018, van toepassing, met uitzondering van art. 23 dat wordt vervangen door art. 61 van de NEKOVRI-voorwaarden.

De NEKOVRI-voorwaarden en de Nederlandse Expeditievoor­waarden zijn hier beschikbaar:  

Voorwaarden DL Transport B.V.:

Op alle werkzaamheden van en rechtsverhoudingen met DL Transport B.V. (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd op 2 april 2014, met doorhaling van de laatste zin van art. 6 lid 5 LSV 2014.

In geval van wegvervoer verbinden wij ons als vervoerder, en zijn bij internationaal wegvervoer de LSV 2014 aanvullend van toepassing op het CMR-verdrag. Bij alle andere transportmodaliteiten verbinden wij ons niet als vervoerder maar uitsluitend als expediteur. In dat geval wordt in art. 1 lid 11 LSV 2014 “de Opdrachtgever” vervangen door “de vervoerder”. Op die expeditiewerkzaamheden, alsmede op douane- en fiscale diensten, zijn de Nederlandse Expeditievoor­waarden van Fenex, gedeponeerd op 1 mei 2018, van toepassing, met uitzondering van art. 16, 17 en 23 die worden vervangen door art. 12 lid 3, 13 en 14 (waarin de woorden “waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn” worden doorgehaald) van de LSV 2014.

De LSV 2014 en de Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn hier beschikbaar: 

We helpen u graag verder

Als u contact met ons opneemt en een offerte of meer informatie nodig heeft, zult u Daniëlle te spreken krijgen. Zij heeft jarenlange logistieke ervaring en weten precies wat er bij DL mogelijk is. Zij kan u uitstekend verder helpen.