Certificaten

Bij alle handelingen die met uw goederen te maken hebben, willen we aan de strengste eisen voldoen. Daarom hechten we belang aan certificaten zoals die van AEO, SKAL, BRC en IFS. Welke vestigingen beschikken over deze certificaten en wat houdt het in om zo’n certificaat te hebben? We hebben het voor u op een rijtje gezet.

AEO

Vestigingen met AEO

  • DL Freight Management (Rotterdam)
  • DL Freight Management (Amsterdam)
  • DL Coldstore
  • DL Transport

Wat houdt het certificaat in?

AEO staat voor Authorised Economic Operator en betreft een certificaat dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een bedrijf met een AEO-certificaat heeft een aantal voordelen in het internationale handelsverkeer, zoals:

  • minder fysieke- en documentcontrole
  • voorrang bij controles
  • de houder van een certificaat kan vragen of een controle op een bepaalde plaats kan plaatsvinden

SKAL

Vestigingen met SKALWat houdt het certificaat in?Biologische producten groeien aan populariteit. Om de ‘echtheid’ van deze producten aan de consument te kunnen garanderen, is een tijd geleden in Nederland het EKO-keurmerk gelanceerd. Sinds 2010 is hier ook een Europese variant van.Het EKO-keurmerk omvat alle regels die ook op Europees niveau gelden, maar heeft daarnaast nog extra voorwaarden. Daarom staan er op veel producten twee keurmerken, zowel de Europese (met de groene blaadjes) als het EKO-keurmerk.

SKAL is eigenaar van het EKO-keurmerk en houdt onafhankelijk toezicht op de biologische productie in Nederland. De organisatie voert (onverwacht) controles uit en kent certificaten toe.

BRC

Vestigingen met BRC

Wat houdt het certificaat in?

Daar waar HACCP vooral normen stelt aan het productieproces, is BRC juist gericht op de omgeving van het productieproces. Dit zijn dan bijvoorbeeld de fabriekshallen en ruimtes waar goederen opgeslagen of omgepakt worden. Al deze ruimten moeten voldoen aan de eisen van de BRC-norm.

De BRC-norm stelt eisen aan kwaliteitsmanagement en de omgevingsomstandigheden, maar ook aan procescontrole en opleiding en persoonlijke hygiëne van de werknemers. Dit gaat net weer iets verder dan de HACCP-certificering.

De verschillende elementen van de BRC-standaard worden jaarlijks getoetst aan de hand van een uitgebreide checklist met meer dan 300 controlepunten.

Binnen een BRC-certificering zijn er verschillende gradaties. DL Logistics Group is gecertificeerd volgens de BRC Global Standard For Food Safety (versie 8) niveau A. Dit is het hoogste niveau binnen het BRC-keurmerk.

Een BRC-certificering levert een kostenbesparing op door preventie. Bovendien worden recall-acties tot een minimum beperkt. Voor onze klanten is dit uiteraard van het grootste belang.

IFS Food Certificate

Vestiging met IFS

In 2003 is de eerste IFS standaard geïntroduceerd als tegenhanger van de BRC-standaard. Bij de IFS zijn twee organisaties betrokken en dat zijn “Hauptverband des Deutschen Einzelhandels” (HDE) en de Franse evenknie: “Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution” (FCD).

Deze Duitse en Franse handelsorganisatie vertegenwoordigen grote retail-spelers in Europa en stellen verregaande voedselveiligheidseisen, vergelijkbaar met de BRC-eisen die met name de Engelse markt vraagt. Het gaat hier dus om een marktnorm en niet om de wettelijke norm, zoals verwoord in ISO 22000.

De IFS standaarden zijn ook goedgekeurd door het GFSI (Global Food Safety Initiative), een wereldwijd samenwerkingsverband van grote retailpartijen.

Staan voor wat we doen

De directie van DL Logistics Group bestaat uit Rick, Ron, Rob en Pieter (zie foto v.l.n.r.). Samen met de bedrijfsleiders geven zij leiding aan meer dan honderd medewerkers. 

Als er één zin is die tot uitdrukking brengt waar we allemaal voor gaan, dan is het: we staan voor wat we doen. Het nakomen van beloftes en bieden van de beste kwaliteit en service zien we als het fundament van ons bedrijf.

We helpen u graag verder

Als u contact met ons opneemt en een offerte of meer informatie nodig heeft, zult u Sabine of Daniëlle te spreken krijgen. Beiden hebben jarenlange logistieke ervaring en weten precies wat er bij DL mogelijk is. Ze kunnen u uitstekend verder helpen.