Onze certificaten

Bij alle handelingen die met uw goederen te maken hebben, willen we aan de strengste eisen voldoen. Daarom hechten we belang aan certificaten zoals die van AEO, SKAL, HACCP en BRC. Wat betekenen al die termen? We hebben het voor u op een rijtje gezet.

 

AEO

AEO staat voor Authorised Economic Operator en betreft een certificaat dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een bedrijf met een AEO-certificaat heeft een aantal voordelen in het internationale handelsverkeer, zoals: 

 • minder fysieke- en documentcontrole
 • voorrang bij controles
 • de houder van een certificaat kan vragen of een controle op een bepaalde plaats kan plaatsvinden

Vestigingen met AEO

 • DL Freight Management (Rotterdam) BV
 • DL Freight Management (Amsterdam) BV
 • DL Coldstore BV
 • DL Logistics & Transport BV

 

SKAL

Biologische producten groeien aan populariteit. Om de 'echtheid' van deze producten aan de consument te kunnen garanderen, is een tijd geleden in Nederland het EKO-keurmerk gelanceerd. Sinds 2010 is hier ook een Europese variant van. Het EKO-keurmerk omvat alle regels die ook op Europees niveau gelden, maar heeft daarnaast nog extra voorwaarden. Daarom staan er op veel producten twee keurmerken, zowel de Europese (met de groene blaadjes) als het EKO-keurmerk.

SKAL is eigenaar van het EKO-keurmerk en houdt onafhankelijk toezicht op de biologische productie in Nederland. De organisatie voert (onverwacht) controles uit en kent certificaten toe. 

Vestigingen met een bio-certificaat

 

HACCP

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Een HACCP-certificering is een waarborg voor de kwaliteit van de levensmiddelen in de logistieke keten.

Door middel van onze HACCP-certificering en de naleving ervan tonen wij onze betrokkenheid aan bij uw producten en bij de voedselveiligheid in het algemeen.
HACCP-certificering is een internationale norm die de eisen vastlegt voor de effectieve controle van voedselveiligheid. De norm is opgebouwd rond zeven beginselen:

 • De uitvoering van gevarenanalyses van biologische, chemische of fysische gevaren voor de voedselveiligheid;
 • De bepaling van kritische controlepunten (CCP’s);
 • Het vaststellen van kritische controlegrenzen, bijvoorbeeld minimale opslagtemperatuur;
 • Het vaststellen van een systeem om de controle van de CCP’s te bewaken;
 • Het vaststellen van corrigerende maatregelen;
 • Het vaststellen van procedures voor de controle om te bevestigen dat het HACCP-systeem effectief functioneert;
 • Het vaststellen van documentatie en verslaglegging.

Binnen het logistieke proces is een belangrijke factor de waarborging van de temperatuur voor, met name, gekoelde en gevroren producten. Voor een HACCP-certificering lopen we onze bedrijfsprocessen na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Voor de benoemde risico’s beschrijven we alle procedures rondom het meten, monitoren en beheersen van de processen om de risico’s te beheersen.

Met interne en externe audits wordt periodiek de organisatie doorgelicht om de goede werking van het voedselveiligheidssysteem na te gaan. De nadruk ligt hierbij vooral op de bedrijfsprocessen, CCP’s en daarbij opgestelde handboeken.

Voordelen van HACCP-certificering

Met een HACCP-certificering tonen we onze betrokkenheid bij voedselveiligheid in het algemeen en uw producten in het bijzonder aan. Met HACCP wordt een norm voor het productieproces gewaarborgd.

 

BRC

Daar waar HACCP vooral normen stelt aan het productieproces, is BRC juist gericht op de omgeving van het productieproces. Dit zijn dan bijvoorbeeld de fabriekshallen en ruimtes waar goederen opgeslagen of omgepakt worden. Al deze ruimten moeten voldoen aan de eisen van de BRC-norm.

De BRC-norm stelt eisen aan kwaliteitsmanagement en de omgevingsomstandigheden, maar ook aan procescontrole en opleiding en persoonlijke hygiëne van de werknemers. Dit gaat net weer iets verder dan de HACCP-certificering.

De verschillende elementen van de BRC-standaard worden jaarlijks getoetst aan de hand van een uitgebreide checklist met meer dan 300 controlepunten.

Binnen een BRC-certificering zijn er verschillende gradaties. DL Logistics Group is gecertificeerd volgens de BRC Global Standard For Food Safety (versie 8) niveau A. Dit is het hoogste niveau binnen het BRC-keurmerk.

Bekijk het certificaat

 

Voordelen BRC-certificering

Een BRC-certificering levert een kostenbesparing op door preventie. Bovendien worden recall-acties tot een minimum beperkt. Voor onze klanten is dit uiteraard van het grootste belang.

Vraag direct een offerte op.