Nieuwe regels voor TIR-garantie

27.11.2013 Tamelijk onverwachts heeft Rusland deze maand het heffen van financiële garanties naar grote delen van het land uitgebreid. Binnen afzienbare tijd gelden de garanties in geheel Rusland.

Pogingen om deze maatregelen ongedaan te maken hebben tot nu toe niet geholpen. De schade voor de internationale handel is niet te overzien.

Rusland verlaat het TIR-systeem

Volgens de NIWO, de Nederlandse uitgever van het Carnet-TIR, heeft Rusland dinsdag 12 november de zone waar het aanvullende financiële waarborgen voor het TIR-vervoer vraagt, uitgestrekt naar de centrale regio waaronder ook Moskou valt. Vanaf 19 november valt tevens  het noordwesten van Rusland, waaronder de gebieden Pskov, Sebezh en Kingisepp behoren, hieronder. Uitgezonderd is dan alleen nog de grens met Finland. Maar deze uitzonderingspositie is van korte duur.  Volgens de NIWO verlaat Rusland vanaf 1 december a.s. welbeschouwd in zijn geheel het TIR-systeem:  vanaf dat moment laat de Russische douane de bijkomende borgstelling voor transport door heel het land gelden.

Schade voor de internationale handel

Deze maatregel komt tamelijk onverwacht. Vorige maand leek het gedaan met de extra financiële garanties. Het hoogste gerechtshof in Rusland verklaarde de uitbreiding van de borgstellingen onwettig. Helaas hebben de Russische gezagvoerders besloten zich niet aan de rechterlijke uitspraak te houden. Hierop hebben de VN-secretaris en de voorzitters van de Europese Commissie en het Europese Parlement flinke pressie uitgeoefend op President Poetin en de Russische douane. Wekenlang werd alles in het werk gezet om de maatregel ongedaan te maken en het vonnis van de Russische gerechtelijke instantie te respecteren. Helaas bleek de pressie op hoog niveau niets te kunnen veranderen: Rusland weigert tot nu toe iedere medewerking. 

Als Rusland zijn poot stijf blijft houden dan is volgens de NIWO de verwachte schade voor de internationale handel meer dan 100 miljard euro.

Vraag direct een offerte aan.