De waarde van certificeringen bij warehousing, handling en opslag

11.09.2013 In onze dienstverlening werken we veel met voedsel. Zo zijn we onder andere gespecialiseerd in de handling en opslag van voedingsproducten.

Bij alle handelingen die met voedsel te maken hebben, voldoen we aan de strengste veiligheidseisen. Daarom hechten we belang aan certificeringen zoals BRC Global Standards, HACCP, BRC en ISO 9001. Wat betekenen al die termen? We hebben het voor u op een rijtje gezet.

Wat is een HACCP-certificering?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Een HACCP-certificering is een waarborg voor de kwaliteit van de levensmiddelen in de logistieke keten.

Door middel van onze HACCP-certificering en de naleving ervan tonen wij onze betrokkenheid aan bij uw producten en bij de voedselveiligheid in het algemeen.
HACCP-certificering is een internationale norm die de eisen vastlegt voor de effectieve controle van voedselveiligheid. De norm is opgebouwd rond zeven beginselen:

  • De uitvoering van gevarenanalyses van biologische, chemische of fysische gevaren voor de voedselveiligheid;
  • De bepaling van kritische controlepunten (CCP’s);
  • Het vaststellen van kritische controlegrenzen, bijvoorbeeld minimale opslagtemperatuur;
  • Het vaststellen van een systeem om de controle van de CCP’s te bewaken;
  • Het vaststellen van corrigerende maatregelen;
  • Het vaststellen van procedures voor de controle om te bevestigen dat het HACCP-systeem effectief functioneert;
  • Het vaststellen van documentatie en verslaglegging.

Binnen het logistieke proces is een belangrijke factor de waarborging van de temperatuur voor, met name, gekoelde en gevroren producten. Voor een HACCP-certificering lopen we onze bedrijfsprocessen na op mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel. Voor de benoemde risico’s beschrijven we alle procedures rondom het meten, monitoren en beheersen van de processen om de risico’s te beheersen.

Met interne en externe audits wordt periodiek de organisatie doorgelicht om de goede werking van het voedselveiligheidssysteem na te gaan. De nadruk ligt hierbij vooral op de bedrijfsprocessen, CCP’s en daarbij opgestelde handboeken.

Voordelen van HACCP-certificering

Met een HACCP-certificering tonen we onze betrokkenheid bij voedselveiligheid in het algemeen en uw producten in het bijzonder aan. Met HACCP wordt een norm voor het productieproces gewaarborgd.

Wat is BRC?

Daar waar HACCP vooral normen stelt aan het productieproces, is BRC juist gericht op de omgeving van het productieproces. Dit zijn dan bijvoorbeeld de fabriekshallen en ruimtes waar goederen worden opgeslagen of omgepakt. Al deze ruimten moeten voldoen aan de eisen van de BRC-norm.

De BRC-norm stelt eisen aan kwaliteitsmanagement en de omgevingsomstandigheden, maar ook aan procescontrole en opleiding en persoonlijke hygiëne van de werknemers. Dit reikt verder dan de HACCP-certificering. De verschillende elementen van de BRC-standaard worden jaarlijks getoetst aan de hand van een uitgebreide checklist met meer dan 300 controlepunten.

Voordelen BRC-certificering

Een BRC-certificering levert een kostenbesparing op door preventie. Bovendien worden recall-acties tot een minimum beperkt. Voor onze klanten is dit uiteraard van het grootste belang.

Binnen een BRC-certificering zijn er verschillende gradaties. DL Logistics Group is gecertificeerd volgens de BRC Global Standard For Food Safety (versie 6) niveau A. Dit is het hoogste niveau binnen het BRC-keurmerk.

Wat is ISO 9001:2008-certificering?

ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Dit betekent dat de organisatie moet zorgen voor klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klant en wettelijke eisen. Bovendien moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • Zeg wat je doet;
  • Doe wat je zegt;
  • Bewijs het.

Voordelen van een ISO 9001:2008-certificering voor de klant

Met onze ISO 9001:2008-certificering kunnen we aantonen dat de wensen en eisen van de klant voor ons één van de belangrijkste factoren in ons bedrijfsproces is. Het belang van de klant staat voorop. Daarnaast vormen de eisen goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Vraag direct een offerte aan.